การป้องกันสายเครื่องอัดอากาศ สะบัดใส่ผู้ปฏิบัติงาน

จากการเดินสำรวจความปลอดภัยในโครงการ พบว่ามีการนำเครื่องอัดอากาศมาใช้งานโดยไม่มีการป้องกันสายของเครื่องอัดอากาศสะบัดใส่ผู้ทำงาน เนื่องจากเครื่องอัดอากาศเป็นเครื่องที่ให้กำเนิดแรงดันลมที่สูง ในกรณีที่สายหลุดออกจากขั้วล็อก ก็จะเกิดแรงสะบัดซึ่งก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ปฏิบัติงานได้

ซึ่งกรณีที่อุบัติเหตุที่เกิดจากสายเครื่องอัดลมหลุดจากขั้วล็อกแล้วสะบัดใส่ผู้ปฏิบัติงานดังที่กล่าวถึง เคยได้ยินมาว่าเคยมีประวัติการเกิดอุบัติเหตุขึ้นในบางหน่วยงาน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุไว้จึงจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไข ก่อนอนุญาตให้ใช้งาน

ทางบริษัทผู้รับเหมาได้ทำการแก้ไข เบื้องต้น โดยการนำสลิงลวด มาล็อกสายของเครื่องอัดลมไว้ เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ามีความแข็งแรงแน่นหนา จึงอนุญาตให้ทำงานต่อไปได้