ขั้นตอนการใช้ถังดับเพลิง

By | January 18, 2010

โปสเตอร์ Permit to work 334

ถังดับเพลิง

วันนี้ขอนำภาพ ขั้นตอนในการใช้ถังดับเพลิงมาให้ทุกท่านดูกัน นะครับ แต่เป็นของฝรั่ง ซึ่งได้สรุปขั้นตอนในการใช้ถังดับเพลิง เป็น 4 ขั้นตอน คือ

1. ดึง (pull) ดึงสลักของถังดับเพลิงออก
2. เล็ง (Aim) ถือปลายสายดับเพลิง เล็งไปที่ไฟ
3. บีบ (squeeze) บีบที่ฉีดของถังดับเพลิง
4.กวาด(sweep) ฉีดสารดับเพลิงกวาดไปให้ทั่วบริเวณที่ไฟลุกอยู่

ซึ่งเพื่อให้จำง่าย ถ้าเอาตัวอักษรข้างหน้าของคำภาษาอังกฤษมารวมกัน ก็จะอ่านได้ว่า pass

สำหรับของไทย ที่ได้ยินกันบ่อยก็คือ ดึง ปลด กด ส่าย คือ
1.ดึง : ดึงสลักนิรภัย
2.ปลด : ปลดสายฉีก
3.กด : กดที่คันบีบของถังดับเพลิง
4.ส่าย : ส่ายปลายสายไปให้ทั่วที่บริเวณไฟลุกอยู่

ความปลอดภัยในการทำงานที่ควรอ่าน

Leave a Reply