ตัวอย่างกฎระเบียบความปลอดภัยในงานเชื่อม

By | May 21, 2010

โปสเตอร์ Permit to work 334

กฎระเบียบความปลอดภัยในงานเชื่อมที่ต้องปฏิบัติมีดังนี้

1. ก่อนเริ่มงานเชื่อมต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้เหมาะสมกับการทำ งาน เช่น หน้ากากเชื่อม , ถุงมือหนัง , ปลอกแขนหนัง , ผ้าหน้ากากกรองควันเชื่อม เป็นต้น

2. ก่อนที่จะเริ่มทำการเชื่อม จะต้องแน่ใจว่า ไม่มีวัสดุติดไฟอยู่ใกล้กับบริเวณที่จะทำการเชื่อม

3. งานเชื่อมภาชนะที่มีสารไวไฟอยู่ภายใน เช่น ถังน้ำมัน  จะต้องล้างทำความสะอาดเสียก่อน และก่อนเชื่อมต้องแน่ใจว่าไม่มีไอระเหยของสารไวไฟ ตกค้างอยู่

4. งานเชื่อมวัสดุ หรือ ภาชนะที่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น ตะกั่ว โลหะอาบสังกะสี จะต้องมีเครื่องดูดควัน หรือสวมเครื่องกรองอากาศ หรือจัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม เพราะควันของงานเชื่อมมีอันตรายต่อสุขภาพ

welding

5. เครื่องเชื่อมจะต่อต่อหลักดิน ให้ถูกต้อง

6. สายไฟเชื่อมจะต้องอยู่ในสภาพดี ข้อต่อต้องแน่นหนาและหุ้มฉนวนให้เรียบร้อย

7. ขณะที่ทำงานอยู่ สายไฟเชื่อมจะต้องไม่แช่น้ำ

8. ในกรณีที่ต้องเชื่อมในที่เปียกชื้น ต้องสวมรองเท้ายาง และหาวัสดุที่้เป็นฉนวนไฟฟ้ารองพื้น ในบริเวณที่ทำงานเชื่อม

9. การทำงานเชื่อมในที่สูง ต้องสวมเข็มขัดนิรภัย และคล้องเกี่ยวกับสิ่งที่มั่นคงแข็งแรง ยึดไว้ตลอดเวลา

10. งานเชื่อมบนที่สูงจะต้องจัดให้มีผ้ากันไฟ หรือถาดรองไฟ ป้องกันสะเก็ดไฟร่วงหล่น]’,k

11. จัดเตรียมถังดับเพลิงไว้ในบริเวณที่ปฏิบัติงาน ตลอดเวลา

12. ห้ามมองแสงเชื่อมด้วยตาเปล่าเด็ดขาด

13. เมื่อทำงานเชื่อมเสร็จ ต้องปิดสวิตซ์ที่จ่ายไฟไปยังเครื่องเชื่อมทันที

14. ก่อนเลิกงาน ตรวจสอบบริเวณที่ปฏิบัติงานให้แน่ใจว่าวัสดุต่างๆในบริเวณที่ทำงาน ไม่ได้มีสะเก็ดไฟลุกติดอยู่

ทั้งหมดก็เป็นตัวอย่างกฏระเบียบคร่าวๆ สำหรับการทำงานเชื่อมครับ เพื่อนๆสามารถนำไปดัดแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ให้เหมาะสมกับการทำงานในสถานที่ทำงานของตนได้ครับ

ความปลอดภัยในการทำงานที่ควรอ่าน

Leave a Reply