ตัวอย่างรายการตรวจสอบความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

By | September 30, 2010

โปสเตอร์ Permit to work 334

งานก่อสร้าง

วันนี้ขอนำรายการตรวจสอบความปลอดภัยในการก่อสร้างมาให้ดู เป็นเพื่อเป็นแนวคิดให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกท่าน นำไปประยุกต์ใช้ครับ

การบริหารจัดการ
ตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน
อบรมพนักงานใหม่
ประชุมความปลอดภัย
อุปกรณ์ปฐมพยาบาล เวชภัณฑ์ต่างๆ
ติดประกาศ หมายเลขโทรศัพท์ กรณีฉุกเฉิน
แผนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
โปสเตอร์ความปลอดภัย การจัดบอร์ดความปลอดภัย
แผนอพยพ รวมถึงอุปกรณ์ในการแจ้งเตือน การอพยพ
รถพยาบาล

รักษาความสะอาด และ มาตรการป้องกันไฟไหม้
การจัดเก็บของเหลวไวไฟ
มีปริมาณถังขยะที่เหมาะสม
การจัดเก็บวัสดุต่างๆ ในคลังสินค้า และ พื้นที่ทำงาน
การดูแลรักษาอุปกรณ์ในการดับเพลิง
เส้นทางเดินไม่มีสิ่งกีดขวาง
มีการควบคุมการทำงานที่มีประกายไฟ
ป้องกันฝุ่นละออง
การควบคุมการจราจร
ถังดับเพลิง
การสูบบุหรี่และการควบคุมประกายไป
ใบอนุญาตทำงาน สำหรับงานที่มีประกายไฟ

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
อุปกรณ์ป้องกันดวงตา และใบหน้า
หน้ากากกรองฝุ่น สารเคมี อุปกรณ์ช่วยหายใจ
หมวกนิรภัย
อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง (ปลั๊กอุดหู , ครอบหู )
อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง
อุปกรณ์ป้องกันเท้า
เครื่องแต่งกายที่ปลอดภัย และ ถุงมือ

ที่อับอากาศ
ระบบการขออนุญาตในการทำงาน
การอบรมการทำงานในที่อับอากาศ
การตรวจสอบสภาพอากาศ และการระบายอากาศ
การช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
การปิดกั้นพื้นที่ , ป้ายเตือน ป้ายห้าม ต่างๆ

สิ่งแวดล้อมในการทำงาน
การระบายอากาศของสถานที่ทำงาน
การจัดเก็บวัสดุอันตรายและการป้องกันอันตราย
การบรรจุ และจัดเก็บสารเคมีอันตราย
ข้อมูลสารเคมี (MSDS)
บรรจุภัณฑ์ของสารเคมีต่างๆ มีฉลกติดถูกต้อง
พนักงานทุกคนที่ทำงานกับสารเคมี ผ่านการอบรมเรื่องความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี

ปั้นจั่น (เครน)
ตรวจสอบสภาพเครนทุก 3 เดือน
มีตารางการรับน้ำหนัก อยู่ที่เครน
ใช้เชือกผูกมัดวัตถุที่ยก ไม่ให้แกว่ง (Tag Line)
ขาเครนยืดออกมาจนสุด
มีการป้องกัน หรือตัดไฟ เมื่อทำงานใกล้สายไฟฟ้า
กั้นพื้นที่ในรัศมีการทำงานของเครน
อุปกรณ์ในการยกของทั้งหมดอยู่ในสภาพสมบูรณ์

เครื่องจักรหนัก (รถบรรทุก ,Backhoe , รถบด , รถเกรด , เป็นต้น )
การบำรุงรักษาเป็นประจำ
มีการวางแผน และควบคุม เส้นทางเคลื่อนที่ของเครื่องจักร
คนถือธง คอยโบกรถ (ถ้าจำเป็น)
ถังดับเพลิง
เข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้ควบคุมเครื่องจักร

งานระบบไฟฟ้า
ใช้การล็อค และ ติดป้ายเตือน เมื่อทำงานกับไฟฟ้า (Lock Out – Tag Out)
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ มีการต่อสายดิน
มีการควบคุมการเข้าไปในบริเวณที่มีไฟฟ้าแรงสูง
ติดตั้งแสงสว่างอย่างพอเพียง และเตรียมอุปกรณ์ไว้เปลี่ยนในกรณีที่ชำรุด

เครื่องมือ อุปกรณ์ไฟฟ้า
จัดให้มีเครื่องมือที่เหมาะสม และใช้อย่างถูกต้อง
เครื่องมืออยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุด
มีกำบังใบ
ผู้ใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ไฟฟ้า ผ่านการอบรม
ทำการป้องกันอันตรายให้กับผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ใกล้ๆ

การป้องกันการตกจากที่สูง
ไม่มี ผนัง หรือ พื้นที่เปิดโล่ง
บันไดสภาพดี มีราวจับ
ควบคุมพื้นที่อันตราย ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไป
ปิดล้อมกั้นบริเวณ ร่องลึก หลุมลึก
ติดป้ายเตือน

บันได
สภาพดี มีการตรวจสอบและบำรุงรักษา
ใช้งานอย่างถูกวิธี ตั้งบันไดให้ได้ความชันที่เหมาะสม
บันไดมีการผูกยึด หรือมีผู้จับบันได
บันไดโลหะ ต้องไม่นำมาใช้งานใกล้ไฟฟ้า

นั่งร้าน
โครงสร้างนั่งร้านไม่ชำรุด
ติดตั้งนั่งร้านถูกต้อง มีการโยงยึดโครงสร้างนั่งร้านอย่างแข็งแรง
มีป้ายบอกสถานะนั่งร้านว่า สามารถใช้งานได้หรือไม่
กั้นพื้นที่บริเวณด้านล่างนั่งร้าน ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไป ป้องกันวัตถุร่วงใส่
มีการคำนวณการรับน้ำหนักของนั่งร้าน และไม่ใช้งานเกินน้ำหนักที่คำนวนไว้

งานก่อสร้าง ที่ทำบนถนน
มีผู้เฝ้าระวัง แต่งกายอย่างถูกต้อง
อุปกรณ์ต่างๆไม่กีดขวางเส้นทางที่เหลืออยู่
มีการควบคุมการจราจรให้อยู่ในความเร็วที่กำหนด และเป็นไปตามกฏจราจร
ควบคุมการฟุ้งกระจายของฝุ่น
มีแสงสว่างเพียงพอ ต่อการทำงานกลางคืน
เสื้อแจ็คเก็ตสะท้อนแสงสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

งานเชื่อม งานตัด งานเจียร
อุปกรณ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ผ่านการตรวจสอบ
หน้ากากเชื่อม หน้ากากกันสะเก็ด ถุงมือ การแต่งกาย ต้องเหมาะสมกับการทำงาน
ต่อสายดิน
หัวเชื่อม สายเชื่อม ไม่ชำรุด
มีถังดับเพลิงจัดเตรียมไว้
ทำการป้องกันประกายไฟจากการทำงาน
ถังแก๊ส ถังลม จัดวางอย่างเหมาะสม ยึดไว้ให้แข็งแรง ไม่ล้ม
การจัดเก็บถังแก๊ส และถังลม ให้จัดเก็บแยกกัน

งานขุดหลุม
ทราบรายละเอียดสาธารณูปโภคใต้ดิน สายไฟ-ท่อน้ำ
ตรวจสอบโครงสร้างใกล้เคียงที่จะทำงานขุด
ตรวจสอบประเภทของดิน
จัดเตรียมเส้นทางเดิน และทางขึ้นลงหลุม ที่ปลอดภัย
ดินที่ขุดออกมา ห่างจากปากหลุมอย่างน้อย 2 ฟุต วัตถุอุปกรณ์ต่างๆต้องวางให้ห่างจากปากหลุม
ควบคุมการสะสมน้ำ
ป้องกันการพังทลายของดิน
มีการตรวจสอบสภาพหลุมทุกวัน ก่อนผู้ปฏิบัติงานลงไปทำงาน
จัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือไว้ภายในบริเวณ 10 เมตร (บันได , เชือก เป็นต้น )

งานตอกเสาเข็ม
ที่เก็บเสาเข็ม
การควบคุมการขนย้าย
ตรวจสอบสภาพปั้นจั่นตอกเสาเข็ม และอุปกรณ์ต่างๆ
สภาพพื้นที่ตั้งปั้นจั่นตอกเสาเข็ม
ตัดกระแสไฟฟ้าก่อนทำงาน หากมีสายไฟในบริเวณ
อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง
อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง
มีการให้สัญญาณ หรือ สื่อสารที่ถูกต้อง เข้าใจกัน
กั้นพื้นที่ตอกเสาเข็ม

งานคอนกรีต ก่ออิฐ ฉาบปูน
การเข้าแบบ ค้ำยัน
เครื่องผสมคอนกรีต
เครื่องเทคอนกรีต เช่น ระบบปั๊ม หรือ รถปั๊มคอนกรีต
อุปกรณ์ในการเทคอนกรีต เช่น สลิง , ถังปูน
วางแผนเส้นทางจราจร
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หมวก แว่นตา รองเท้า
ป้องกันไม่ให้ผงปูน เข้าสู่ร่างกาย หรือสัมผัสร่างกาย
กั้นพื้นที่ทำงาน พร้อมติดป้ายบอก

ข้างต้นก็เป็นรายการความปลอดภัยที่ควรจะต้องทำการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความปลอดภัย ผมเองจะนำรายการเหล่านี้ไปจัดเรียงลงแบบฟอร์มให้เพื่อนๆดาวน์โหลดกันไปใช้งานที่เว็บบอร์ดนะครับ ซึ่งเพื่อนๆสามารถเพิ่มเติม หรือ ตัดข้อมูลออกได้ตามใจชอบ เพื่อความเหมาะสม

ความปลอดภัยในการทำงานที่ควรอ่าน

Leave a Reply