นั่งร้านแบบใหม่ (Razordeck 360) มาดูวิวัฒนาการล่าสุดของนั่งร้านกันครับ

Razordeck 360 เป็นนั่งร้านที่ยกขึ้นติดตั้งเองได้โดยไม่ได้ใช้ไฟฟ้า โดยการติดตั้งก็แค่ทำการดันจุดต่อแต่ละส่วนของนั่งร้าน ซึ่งนั่งร้านก็จะตั้งขึ้นและลงได้อย่างง่าย และนิ่มนวล ด้วยระบบสปริงที่ติดตั้งอยู่ภายใน

ผู้ผลิตกล่าวว่า นั่งร้านประเภทนี้จะไม่มีการสูญหายของชิ้นส่วนต่างๆ รวมไปถึงช่วยแก้ไขปัญหาการติดตั้งนั่งร้านที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้ปลอดภัยในการทำงานมากยิ่งขึ้น

ด้วยขนาดที่เล็กนั่งร้านประเภทนี้ยังพับเก็บ และเคลื่อนย้ายได้ง่ายอีกด้วย

ก็น่าสนใจดีนะครับ สำหรับนั่งร้าน Razordeck ไม่รู้จะมีบริษัทในไทย นำเข้ามาขาย หรือให้ เช่าบ้าง