ลักษณะการทำงานของรถเกลี่ย

By | January 16, 2012

โปสเตอร์ Permit to work 334

ลักษณะของงานที่รถเกลี่ยดินสามารถทำได้นั้นมีหลายลักษณะ แต่ที่สำคัญ ๆ นั้นได้แก่

1.  การกระจายกองวัสดุ (spreading a pile)

สามารถทำได้โดยการเลื่อนใบมีดออกด้านข้าง แล้วเข้าไปดันให้กองวัสดุกระจายออกทีละน้อย ซึ่งล้อของรถเกลี่ยจะไม่ปีนกองวัสดุ และในขณะที่ดันกองวัสดุออกก็ค่อย ๆ ยกใบมีดขึ้นเพื่อจะเกลี่ยวัสดุด้านหน้าของใบมีดให้กระจายออก

safety92 - 0009.1

2.  การปรับระดับพี้นที่ขรุขระ

เช่น การซ่อมถนนลูกรังหรือถนนดินประเภทอื่น การปรับระดับสามารถกระทำได้ โดยการขูดผิวพื้นเดิมที่ขรุขระออก ซึ่งในการขูดนั้นใบมีดของรถเกลี่ยจะลดลงและเอียงให้วัสดุที่ถูกขูดออกไหลไปกองไว้ด้านข้าง หลังจากนั้นก็จะเกลี่ยกองวัสดุมายังบริเวณที่ถูกขูดออกอีกและปรับให้ได้ระดับ ซึ่งรายละเอียดของขั้นตอนการทำงานมตามรูปที่ 10.12

safety92 - 0009

3.  การตัดร่องนํ้า (cutting gutter)

โดยทั่วไปแล้วในการสร้างถนน ขอบของถนนจะตัดเป็นร่องนํ้า ซึ่งรถเกลี่ยจะทำการตัดร่องนํ้าโดยการกดใบมีดด้านที่จะตัดลง และยกใบมีดอกด้านหนึ่งขึ้นพร้อมกับเสียงใบมีดเพื่อให้วัสดุที่ถูกตัดออกมากองด้านข้าง การตัดนี้จะค่อย ๆ ทำ ๆ หลาย ๆ ครั้งจนได้ความลึกและความกว้างตามต้องการ ซึ่งการตัดอาจกระทำสลับกับการเกลี่ยกองวัสดุที่ถูกตัดออกขึ้นมาบนพื้นถนน ตามรูปที่ 10.13

safety92 - 0010.1

ความปลอดภัยในการทำงานที่ควรอ่าน

Leave a Reply