วิธีการดูแลสุขภาพหู

By | February 25, 2011

โปสเตอร์ Permit to work 334

หู

1.ไม่แคะ ปั่นหู ใช้น้ำยาต่างๆ ล้างหู หรือเอาวัตถุที่มีขนาดเล็กกว่านิ้วก้อยเข้าไปแคะช่องหู เนื่องจากอาจทำให้เกิดแผลในช่องหู แก้วหูฉีกขาด และขี้หูอุดตันได้ (ขี้หูมีประโยชน์ในการต้านเชื้อโรค และป้องกันหูของคุณ เมื่อมีมากก็จะถูกดันออกมาเองโดยไม่จำเป็นต้องแคะ)

2. หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมในที่ที่มีเสียงดัง เพื่อป้องกันประสาทหูเสื่อม หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้สวมครอบหูลดเสียง หรือปลั๊กลดเสียง ตลอดเวลาที่ได้รับเสียงดัง

3. หลีกเลี่ยงการใช้ยาและการสัมผัสสารเคมีที่มีผลต่อประสาทหู

4. เมื่อเป็นหวัดควรรีบรักษาให้หายโดยเร็ว และณะมีน้ำมูก ห้ามสั่งน้ำมูกแรงๆ เพราะอาจทำให้แก้วหูฉีกขาด และเกิดการติดเชื่อในหูชั้นกลางได้

5. หากมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับการได้ยิน การได้ยินลดลง ได้ยินเสียงหวีด วิ้งในช่องหูตลอดเวลา มีเลือด น้ำเหลืองออกจากช่องหู เจ็บในช่องหู หรือเวียนศีรษะ บ้านหมุน ให้รีบพบแพทย์เพื่อทำการรักษา

ความปลอดภัยในการทำงานที่ควรอ่าน

Leave a Reply