วิธีการใช้ถังดับเพลิง

By | March 30, 2010

โปสเตอร์ Permit to work 334

ในบล็อกนี้ เคยเขียนถึงเรื่องวิธีการใช้ถังดับเพลิงไปแล้ว แต่เนื่องจากวันนี้ผมเจอภาพที่แสดงให้เห็นขั้นตอนการใช้ถังดับเพลิงอย่างชัดเจน จึงขอนำมาฉายซ้ำอีกครั้ง คิดว่าเป็นการทบทวนแล้วกันนะครับ (ขนาดอบรมดับเพลิงในสถานประกอบการ กฏหมายยังให้อบรมทุกปี)

ภาพที่กล่าวถึงเป็นโปสเตอร์ของหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย ของเครือซีพี ซึ่งทำออกมาสวยงาม

วิธีการใช้ถังดับเพลิง

ความปลอดภัยในการทำงานที่ควรอ่าน

Leave a Reply