อันตรายจากงานเชื่อมแก๊ส อันเนื่องมาจากข้อบกพร่องในการเตรียมเครื่องมือ-อุปกรณ์

By | May 13, 2010

โปสเตอร์ Permit to work 334

อันตรายจากงานเชื่อมแก๊ส อันเนื่องมาจากข้อบกพร่องในการเตรียมเครื่องมือ-อุปกรณ์ มีดังนี้

เชื่อมแก๊ส

1. ไฟย้อนกลับทาง (ฺBack Fire) สาเหตุที่ทำให้ไฟย้อนกลับทาง มี 4 ประการ คือ
1.1 เกิดจากความดันภายในท่อบรรจุอ๊อกซิเจน (Oxygen Cylinder) และท่อบรรจุอะเซทิลีน (Acetylene Cylinder) มีน้อย และไม่อยู่ในสภาพที่สมดุล (อย่างหนึ่งอย่างใดมาก และอีกอย่างน้อย)

1.2 เกิดจากความดันภายในถังอ๊อกซิเจนและถังอะเซทิลีนที่นำมาใช้ ไม่เกิดความสมดุลในอัตรา 1:1 ทำให้เปลวไฟมีเสียงดังป๊อป ในขณะเดียวกันก็จะจะทำให้เปลวไฟย้อนกลับ โดยปกติในการปรับความดันอ๊อกซิเจนและความดันอะเซทิลีนให้มีความสมดุลจะให้ เปลวไฟที่รุนแรงและสิ้นเปลืองแก๊สโดยใช่เหตุ ถ้าปรับความดันแก๊สที่ต่ำกว่าความดันสมดุลจะทำให้มีเสียงดัง และไฟย้อนกลับทาง (Back Fire)

1.3 เกิดจากหัวทิพจ่อลงไปในบ่อหลอมละลายของโลหะขณะร้อน ทำให้เปลวไฟดับและย้อนกลับเข้าหัวเชื่อม ทำให้ห้องผสมแก๊สร้อน และอาจย้อนกลับถึงกันได้

1.4 หัวทิพอาจจะร้อนมากเกนไป โดยเฉพาะการเชื่อมแบ็คแฮนด์(back hand) ซึ่งเป็นกรรมวิธีในการเชื่อมที่ให้ลวดเชื่อมและแนวเชื่อมอยู่ในทิศทางเดียว กัน และอยู่ตรงกันข้ามกับหัวทิพ  หรือการเชื่อมแบบฟิลเลท (Fillet Weld) ต่อตัวที (T Joint) เมื่อไฟย้อนกลับจะผ่านหัวเชื่อม และสายเชื่อมแก๊ส อาจเข้าถังได้ จึงต้องมีตัวป้องกันไฟย้อน (Anti Back Fire) ติดตั้งไว้ระหว่างหัวเชื่อม(Torch) กับ สายแก๊ส (Hose)

อุปกรณ์ ป้องกันไฟย้อนกลับ อาจมีแบบท่อให้แก๊สไหลผ่านได้ทางเดียว เฉพาะแก๊สไหลออกมาใช้งาน ส่วนแก๊สไหลย้อนกลับไม่สามารถไหลผ่านได้ เครื่องป้องกันไฟย้อนกลับอีกชนิดหนึ่ง คือ ถังน้ำ ติดตั้งไว้ระหว่างแหล่งกำเนิดแก๊สและหัวเชื่อม มีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน คือ ป้องกันไม่ให้ไฟย้อนกลับ ถึงถังบรรจุแก๊สได้

2. การระเบิดตามข้อต่อ
เกิดขึ้นเนื่องจากข้อต่อแต่ละจุดไม่แน่นสนิทจะต้องไม่ลืมว่าอุปกรณ์เชื่อม แก๊สเป็นอุปกรณ์ที่มีแรงดันอยู่ภายใน เมื่อจุดใดไม่แน่นสนิทก็เกิดการระเบิดขึ้น ข้อต่อที่เกิดการระเบิดขึ้นบ่อยๆ เช่น ระหว่างหัวทิพ (Tip) กับหัวเชื่อม (Torch) หรือระหว่างสายยางกับหัวปรับความดัน  เป็นต้น เพราะฉะนั้นข้อต่อทุกๆจุด จึงต้องแน่นสนิท ตลอดเวลา

ความปลอดภัยในการทำงานที่ควรอ่าน

Leave a Reply