เมื่อไม่มีบันไดและนั่งร้าน ก็เกาะขึ้นไปกับตะขอเครนซะเลย

ผมเจอภาพนี้ในกูเกิลครับ เป็นภาพชายคนนึงซึ่งต้องการขึ้นไปทำงานบนที่สูง แต่ไม่มีบันได เขาจึงใช้วิธีให้เครนยกขึ้นไป โดยใช้ขาข้างหนึ่งเหยียบที่ซอฟท์สลิงซึ่งเกี่ยวกับตะขอยกของเครน ส่วนมือก็จับที่ตะขอเครน โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันการตกหล่นใดๆทั้งสิ้น

ภาพนี้ไม่ใช่คนไทยแน่นอน และดูจากป้ายแล้วก็คงจะพอรู้ว่าเป็นประเทศทางแถบไหน ซึ่งในแต่ประเทศกฏหมายและระเบียบต่างๆก็จะแตกต่างกันออกไป บางทีในประเทศของชายคนนี้การกระทำแบบนี้อาจจะเป็นเรื่องปกติ

สำหรับประเทศไทยเรามีกฏหมายความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งเขียนครอบคลุมเรื่องการทำงานบนที่สูงอยู่แล้ว และยิ่งถ้าเป็นงานก่อสร้างในนิคมอุตสาหกรรมก็จะยิ่งเข้มงวดมากขึ้น(โดยเฉพาะถ้าเป็นงานของชาวต่างชาติ)

จากตัวอย่างในภาพเป็นการกระทำที่มีความเสี่ยงสูงมากที่จะเกิดอุบัติเหตุรุนแรง และคิดว่าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกคนคงไม่สามารถยอมให้มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

การขึ้นไปทำงานบนที่สูงที่ถูกต้องควรใช้บันไดหรือนั่งร้าน (ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน และระดับความสูง) แต่ถ้าบันได และนั่งร้านไม่สามารถเข้าถึงได้ จำเป็นที่จะต้องใช้เครนยกผู้ปฏิบัติงานขึ้นไป ก็จะต้องใช้กระเช้าบรรทุกแล้วให้เครนยกขึ้นไป ซึ่งก่อนที่จะนำกระเช้ามาใช้งานได้ ก็ต้องผ่านการตรวจสอบและการทดสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ขึ้นไปทำงานปลอดภัย และผู้ปฏิบัติงานทุกคนก็จะต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดด้วยทุกคน

กระเช้าบรรทุกคนขึ้นทำงานบนที่สูง