แหล่งความรู้เกี่ยวกับ safety (ความปลอดภัย) ในประเทศไทย

แหล่งความรู้ด้านsafety ในประเทศไทย เท่าที่สังเกตเห็น พบว่าโดยส่วนมากจะอยู่ในรูปแบบ เว็บไซท์มากที่สุด ในรูปแบบหนังสือจะมีน้อยมากเมื่อเทียบกับศาสตร์ความรู้ด้านอื่น อาจจะเป็นเพราะว่าอาชีพความปลอดภัยในการทำงาน ยังเป็นอาชีพที่หลายคนไม่รู้จักกันมากนัก

การหาความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ที่นิยมมากที่สุด เห็นจะเป็นการเข้าอบรมหลักสูตรความปลอดภัยต่างๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากการอบรมเพื่อเป็น จป.

ซึ่งก็เป็นวิธีที่ดี เพราะนอกจากจะได้ความรู้แล้ว ยังได้รับใบรับรอง ซึ่งนำไปใช้ยืนยันความรู้เพิ่มเติมในการสมัครงานได้อีกด้วย แต่ข้อเสียก็คือ หลายคนอาจจะไม่สะดวกในการเดินทางไปอบรม และไม่มีเวลาพอเพียงในการไปอบรม เพราะต้องทำงาน

(สำหรับในต่างประเทศพบว่ามีการอบรมความปลอดภัยออนไลน์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์กันแล้ว ซึ่งเชื่อว่าในประเทศไทยอาจจะมีการอบรมรูปแบบนี้ขึ้นในอนาคต)

สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาเข้าอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน แต่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติม ขอแนะนำให้เข้าเว็บไซท์ ดังต่อไปนี้ครับ

www.jorpor.com
www.siamsafety.com