โครงสร้างของรถเกลี่ย

By | January 16, 2012

โปสเตอร์ Permit to work 334

รถเกลี่ย

รถเกลี่ยดินเป็นเครื่องจักรกลอีกประเภทหนึ่งของเครื่องจักรกลงานดิน ซึ่งจะใช้ในงานขุด เกลี่ย และตบแต่งผิว สำหรับงานสร้างถนนหรืองานปรับระดับพื้น รถเกลี่ยจะเป็นเครื่องจักรกลล้อยางแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง มีทั้งแบบ 4 ล้อขับเคลื่อน 2 ล้อ และ 4 ล้อ แบบ 6 ล้อขับเคลื่อน 2 ล้อ, 4 ล้อ และ 6 ล้อ ขนาดของตัวรถซึ่งนิยมกำหนดด้วยขนาดของเครื่องยนต์มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 50 แรงม้าจนถึง 350 แรงม้า

โครงสร้างของรถเกลี่ย

โครงสร้างของรถเกลี่ยจะแตกต่างจากรถแทรกเตอร์ล้อยางทั่ว ๆ ไป เพราะต้องการ ความละเอียดของงานค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานตบแต่งผิวโครงสร้างของรถเกลี่ยจึงจะต้องมีลักษณะดังนี้คือ

1.  ระยะช่วงล้อ (wheel-base) คือระยะระหว่างกึ่งกลางของล้อหน้าถึงกึ่งกลางของล้อหลัง ถ้าล้อหลังเป็นล้อคู่ ระยะช่วงล้อก็คือระยะจากกึ่งกลางของล้อหน้าถึงแนวกึ่งกลางของล้อหลังทั้งสอง สำหรับรถเกลี่ยดินระยะช่วงล้อนี้จะต้องยาว

2.  ใบมีดจะต้องติดอยู่ประมาณกึ่งกลางของโครงตัวรถ

3.  เพลาหน้าและเพลาหลังจะต้องแกว่งขึ้นลงในแนวดิ่งได้

4.  จะต้องไม่มีระบบกันสะเทือน

5.  ล้อหน้าจะต้องเอียงได้

6.  ไม่จำเป็นต้องมีเฟืองท้าย

สำหรับลักษณะโครงสร้างของรถเกลี่ยตามข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 4 ข้างต้นมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ใบมีดของรถเกลี่ยเปลี่ยนตำแหน่งน้อยที่สุด ซึ่งควรจะมีค่าระหว่าง ± 5 ถึง ± 10 มิลลิเมตร เท่านั้นเมื่อรถวิ่งอยู่บนทางที่ไม่เรียบ เช่น เมื่อล้อด้านใดด้านหนึ่งตกหลุมหรือปีนก้อนหิน เป็นต้น

safety92 - 0002

ส่วนการเอียงล้อนั้นก็เพื่อที่จะช่วยให้รถวิ่งไปในทางตรงได้ในขณะทำงานด้วยการเอียงใบมีด ดูตามรูปที่ 10.2 เมื่อเอียงใบมีดจะเกิดแรงกระทำของวัสดุที่ใบมีดปาดออกกระทำต่อใบมีด ซึ่งแรงส่วนหนึ่งจะทำให้ตัวรถไถลออกด้านข้างจึงจำเป็นที่จะต้องเอียงล้อ เพื่อให้เกิดแรงต้านการไถลไปด้านข้าง นอกจากนี้การเอียงล้อยังช่วยในการเลี้ยวโดยจะป้องกันไม่ให้ตัวรถไถลออกด้านข้า เช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่รถเกลี่ยไม่จำจะต้องมีเฟืองท้าย นอกเหนือไปจากการที่รถเกลี่ยดินมีระยะช่วงล้อยาวจึงทำให้มีรัศมีวงเลี้ยวกว้าง ความต้องการที่จะให้ล้อด้านนอกและล้อด้านในหมุนด้วยความเร็วต่างกันในลักษณะเลี้ยวจึงมีน้อย แต่ถ้าเป็นรถเกลี่ยที่เลี้ยวแบบหักลำตัวซึ่งมีวงเลี้ยวแคบอาจจำเป็นต้องมีชุดเฟืองท้าย

ความปลอดภัยในการทำงานที่ควรอ่าน

Leave a Reply