โหลดฟรี: ป้ายเตือน : “ระวังมีงานยกด้านบน”

เป็นป้ายความปลอดภัย ที่ใช้สำหรับเตือน ให้ผู้ปฏิบัติงาน หรือ ผู้ที่ผ่านไปยังสถานที่ทำงาน ทราบและระมัดวัง งานยกของหนัก ที่ทำอยู่ ป้ายเตือนความปลอดภัย หรือ safety sign ต่างๆ เป็นประโยชน์มากสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นสัญลักษณ์สากลที่สามารถสื่อสารกันได้ทุกภาษา ในหลักสูตรอบรมก่อนเริ่มงาน จะต้องชี้แจงเรื่องป้ายสัญลักษณ์ต่างๆให้พนักงานทราบด้วย สำหรับป้ายนี้ ก็โหลดไปใช้ได้เลยนะครับ คลิ๊กที่รูป

Read more

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับต่างๆ: หน้าที่ จป. ระดับต่างๆ

หน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป. ,safety) ระดับต่างๆ ตาม กฎกระทรวง เรื่อง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ มีดังนี้ – เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน มีหน้าที่ (๑) กํากับ ดูแล

Read more

ป้ายบังคับ สวมหมวกนิรภัย : โหลด ฟรี

เป็นป้ายบังคับที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ สื่อสารกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เข้าใจว่า เขตพื้นที่ซึ่งติดป้ายอยู่ เป็นเขตบังคับให้สวมใส่หมวกนิรภัย (ใช้กันมากในงานก่อสร้าง) ผมนำมาให้เป็นรูปภาพนะครับ สามารถคลิ๊กที่ภาพ แล้วเข้าไป save ภาพใหญ่กันได้เลย จากนั้นก็เอาไปลงใน word กันเอง

Read more