ปลั๊กไฟแบบSocket เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน

งานก่อสร้างในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆที่ผมเคยทำงานมา พบว่าปลั๊กไฟที่ใช้ในโครงการ จะเป็นปลั๊กไฟชนิด industrial socket Plug เท่านั้น ซึ่งปลั๊กไฟชนิดนี้จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานให้มากขึ้น โดยการออกแบบของปลั๊ก ช่วยป้องกันอันตรายจากการที่ร่างกายจะไปสัมผัสกับส่วนที่ก่อให้เกิดไฟช็อตภายในปลั๊ก (ถ้าเป็นปลั๊กธรรมดา เอานิ้วแหย่เข้าไปได้) และเมื่อนำเต้ารับและปลั๊กไฟ ชนิดพาวเวอร์ซ็อคเก็ตปลั๊กแบบนี้ สวมเข้าด้วยกันแล้ว ก็ยังปลอดภัยในกรณีที่มีน้ำรั่วไหลมาโดนปลั๊กไฟดังกล่าว กรณีที่ไม่ได้เสียบปลั๊กด้วยกัน เต้ารับแบบนี้ก็จะมีฝาปิด ป้องกันน้ำเข้าไปในปลั๊กได้อีกด้วย

Read more

การป้องกันสายเครื่องอัดอากาศ สะบัดใส่ผู้ปฏิบัติงาน

จากการเดินสำรวจความปลอดภัยในโครงการ พบว่ามีการนำเครื่องอัดอากาศมาใช้งานโดยไม่มีการป้องกันสายของเครื่องอัดอากาศสะบัดใส่ผู้ทำงาน เนื่องจากเครื่องอัดอากาศเป็นเครื่องที่ให้กำเนิดแรงดันลมที่สูง ในกรณีที่สายหลุดออกจากขั้วล็อก ก็จะเกิดแรงสะบัดซึ่งก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ปฏิบัติงานได้ ซึ่งกรณีที่อุบัติเหตุที่เกิดจากสายเครื่องอัดลมหลุดจากขั้วล็อกแล้วสะบัดใส่ผู้ปฏิบัติงานดังที่กล่าวถึง เคยได้ยินมาว่าเคยมีประวัติการเกิดอุบัติเหตุขึ้นในบางหน่วยงาน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุไว้จึงจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไข ก่อนอนุญาตให้ใช้งาน ทางบริษัทผู้รับเหมาได้ทำการแก้ไข เบื้องต้น โดยการนำสลิงลวด มาล็อกสายของเครื่องอัดลมไว้ เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ามีความแข็งแรงแน่นหนา จึงอนุญาตให้ทำงานต่อไปได้

Read more