การปฐมพยาบาล-ผู้ป่วยโรค

1. หากผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ให้ผู้ป่วยนั่งเอนตัวไปด้านหลัง ควรหนุนศรีษะ เข่า และไหล่ ด้วยหมอนเล็กๆ 2. ปลอบโยนให้ผู้ป่วยผ่อนคลาย 3. ตะโกนขอความช่วยเหลือ และให้ผู้ช่วยเหลืออีกคน โทรศัพท์เรียกรถพยาบาล โดยให้แจ้งว่าผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจวาย 4. คลายเสื้อผ้าที่คอ หน้าอก และเอว ออก 5.

Read more

แหล่งความรู้เกี่ยวกับ safety (ความปลอดภัย) ในประเทศไทย

แหล่งความรู้ด้านsafety ในประเทศไทย เท่าที่สังเกตเห็น พบว่าโดยส่วนมากจะอยู่ในรูปแบบ เว็บไซท์มากที่สุด ในรูปแบบหนังสือจะมีน้อยมากเมื่อเทียบกับศาสตร์ความรู้ด้านอื่น อาจจะเป็นเพราะว่าอาชีพความปลอดภัยในการทำงาน ยังเป็นอาชีพที่หลายคนไม่รู้จักกันมากนัก การหาความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ที่นิยมมากที่สุด เห็นจะเป็นการเข้าอบรมหลักสูตรความปลอดภัยต่างๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากการอบรมเพื่อเป็น จป. ซึ่งก็เป็นวิธีที่ดี เพราะนอกจากจะได้ความรู้แล้ว ยังได้รับใบรับรอง ซึ่งนำไปใช้ยืนยันความรู้เพิ่มเติมในการสมัครงานได้อีกด้วย แต่ข้อเสียก็คือ หลายคนอาจจะไม่สะดวกในการเดินทางไปอบรม และไม่มีเวลาพอเพียงในการไปอบรม

Read more