ระยะห่างต่ำสุดในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับไฟฟ้ากระแสสลับ

นที่ 21 มกราคม 2554 ได้มีการประกาศกฏกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงในราชกิจจานุเบกษา โดยหลังจากประกาศ 180 วัน กฏกระทรวงนี้จะมีผลบังคับใช้ ภายในกฏกระทรวงฉบับนี้ ที่ด้านท้าย ได้มีตารางแนบท้ายเรื่องระยะห่างในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งมีความสำคัญมากสำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับไฟฟ้า

Read more

รถขุดตัก คือ อะไร มาทำความรู้จักกันเถอะ

รถขุดตัก เป็นเครื่องจักรกลสำหรับงานก่อสร้างอีกประเภทหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายวัสดุซึ่งสามารถจะทำการขุดและตักแล้วเคลื่อนย้ายไปเท โดยทั่วไปจะมีแขนยื่นบุ้งกี๋หรือที่จับ ออกไปขุดและตัก และจะหมุนส่วนบนของตัวรถไปยังตำแหน่งที่ต้องการ แล้วก็จะเทวัสดุออกจากบุ้งกี๋หรือที่จับ ส่วนด้านล่างของตัวรถที่สัมผัสกับพื้นจะไม่เคลื่อนย้ายสำหรับการทำงาน backhoe รถขุดตัก (Excavator) นี้ นิยมแบ่งออกเป็นแบบต่างๆ ตามลักษณะของการขุดตักโดยแบ่งออกเป็น รถขุดตักแบบตักเข้าหาตัวรถหรือตักตามลักษณะการทำงานของจอบ , รถขุดตักแบบตักออกจากตัวรถหรือตักตามลักษณะการทำงานของพลั่ว รถขุดตักแบบคีบ และรถชุดตักแบบลากดึง รถขุดตักออกจากตัว โครงสร้างของรถขุดตัก

Read more

เครน เฮี๊ยบ (HIAB) คือ อะไร มาทำความรู้จักกันเถอะ

เฮี๊ยบ – Hiab เป็นเครนไฮดรอลิคชนิดพับ (Knuck Boom Crane) ทำงานด้วยระบบแรงดัน น้ำมัน ไฮโดรลิค ซึ่งเป็นเครนที่นิยมใช้ติดบนรถบรรทุก ใช้ในงานขนส่ง ขนย้ายทั่วไป เครน Hiab มีถิ่นกำเนิดจากประเทศสวีเดน ประมาณกลางปี ค.ศ. 1947 ปัจจุบันเครน

Read more

ชาวฟิลิปปินส์บาดเจ็บหลายร้อยคน จากอุบัติเหตุพลุฉลองปีใหม่ 2555

อุบัติเหตุพลุฟิลิปปินส์ ที่ประเทศฟิลิปปินส์้เกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการจุดพลุและประทัดในวันเฉลิมฉลองปีใหม่ 2555 ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ เกือบ 500 คน ชาวฟิลิปปินส์อย่างน้อย 476 คน บาดเจ็บระหว่างงานเฉลิมฉลองปีใหม่ ซึ่งในจำนวนนี้มีการบาดเจ็บจากพลุ 454 คน ,บาดเจ็บจากการโดนกระสุนลูกหลง 18 คน และอีก 4 คนบาดเจ็บจากดอกไม้ไฟ

Read more