ลิฟต์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง

ลิฟต์ที่ใช้ในงานก่อสร้างโดยทั่วไปจะเป็นงานก่อสร้างในอาคารสูงซึ่งเป็นลิฟต์ที่ใช้ในการส่งคนและวัสดุก่อสร้าง หรืออาจจะเป็นลิฟต์ที่ใช้เฉพาะส่งวัสดุเพียงอย่างเดียว เช่น ลิฟต์ที่ ใช้ในการขนส่งคอนกรีต เป็นต้น safety95 – 0018 ส่วนประกอบของลิฟต์ที่ใช้ในงานก่อสร้างจะต้องมีโครงในแนวตั้งทำหน้าที่เป็นรางในแนวดิ่งบังคับให้ห้องส่งของหรือห้องโดยสารเลื่อนขึ้นลงในแนวของโครง โครงในแนวตั้งนี้จะยึดติดกับพื้นและจะยึดติดกับตัวอาคารที่ทำการก่อสร้างด้วยเพื่อเพิ่มความแข็งแรง นอกจากโครงในแนวตั้งแล้วลิฟต์ก็จะต้องประกอบด้วยห้องโดยสารหรือห้องส่งของ โดยทั่วไปทำเป็นห้องสี่เหลี่ยมกั้นโดยรอบด้วยตะแกรงลวดตาข่ายมีประตูปิดเปิดซึ่งมีระบบล็อกด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อป้องกันการเปิดประตูในขณะลิฟต์เคลื่อนที่ โดยประตูจะเปิดได้เมื่อลิฟต์จอดสนิทเท่านั้น การยกห้องโดยสารหรือห้องส่งของขึ้นลงจะกระทำด้วยชุดกว้านที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าทำหน้าที่กว้านเคเบิลหรือลวดสลิงที่ใช้ยกห้องโดยสารหรือห้องส่งของ โดยชุดกว้านนี้จะมีระบบเบรกที่ใช้ในการหยุดลิฟต์ นอกจากนี้ก็จะมีตัวปลดเบรก ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ ถ้าลิฟต์ค้างอยู่ตอนบนก็สามารถที่จะบังคับให้ลิฟต์เคลื่อนลงด้วยนํ้าหนักของตัวเองและจะมีเบรกฉุกเฉิน

Read more

ปริมาณงานที่รถขุดตักแบบตักเข้าหาตัวรถสามารถทำได้

ปริมาณงานที่รถขุดตักแบบตักเข้าหาตัวเองสามารถทำได้จะขึ้นอยู่กับ 1. ความจุของบุ้งกี๋ (cycle load) หมายถึงปริมาตรของวัสดุที่บุ้งกี๋สามารถขุดตักได้ในแต่ละครั้ง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับขนาดของบุ้งกี๋ โดยจะคิดขนาดเมื่อวัสดุพูนอยู่และจะขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่จะทำการขุดตักด้วย ดังนั้น ความจุของบุ้งกี๋ (ปริมาตรที่ฟูขึ้นของวัสดุ) = ขนาดของบุ้งกี๋เมื่อวัสดุพูนอยู่ x สัมประสิทธิ์ของความจุ สำหรับสัมประสิทธิ์ของความจุจะมีรายละเอียดตามตารางที่ 8.1 2. เวลาที่ใช้ในหนึ่งรอบของการทำงาน (cycle

Read more

ระบบบังคับเลี้ยวเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง

เครื่องจักรกลงานก่อสร้างแบบที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง จะเคลื่อนตัวเองทั้งในการย้ายไปทำงานในที่อื่นและเคลื่อนตัวในขณะทำงาน แต่การย้ายไปทำงานในที่อื่นที่ไกลจากที่เดิมนั้น เครื่องจักรกลงานก่อสร้างบางประเภทจะไม่เหมาะในการเคลื่อนย้ายไปในระยะทางไกล จำเป็นจะต้องบรรทุกไปบนรถลากจูง สำหรับการเคลื่อนตัวเองนี้มิใช่ว่าจะเคลื่อนตัวเองไปในทางตรงโดยไม่ม การหยุดเลย แต่จะต้องมีการเลี้ยวไปตามทางมีการชะลอความเร็วลง และจำเป็นต้องมีการหยุด รวมทั้งการหยุดเพื่อเปลี่ยนจากการเดินหน้าเป็นถอยหลังด้วย ดังนั้นเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง แบบที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองทุกชนิดจึงจำเป็นจะต้องมีระบบบังคับเลี้ยวและระบบเบรก ระบบบังคับเลี้ยว (steering system) ระบบบังคับเลี้ยวของเครื่องจักรกลงานก่อสร้างแบบที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของตัวเครื่องจักรกล การเปลี่ยนทิศทางของการเคลื่อนที่นี้ก็คือ การเปลี่ยนทิศทางไปทางขวาหรือเลี้ยวขวา หรือเปลี่ยนทิศทางไปทางซ้ายหรือเลี้ยวซ้าย

Read more