คุณลักษณะงานเชื่อมแก๊สและการใช้แก๊สอะเซทิลีน

การเชื่อมโลหะด้วยแก๊สออกซิเจนอะเซทิลีน เป็นการเชื่อมซึ่งจัดอยู่ในประเภทงานเชื่อมหลอมเหลววิธีหนึ่ง แหล่งความร้อนที่ให้กับชิ้นงานได้จากพลังงานทางเคมีซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ระหว่างแก๊สอะเซทิลีน ซึ่งเป็นแก๊สเชื้อเพลิงและแก๊สออกซิเจน อุณหภูมิจากการเผาไหม้ นั้นสูงมากพอที่จะหลอมละลายโลหะงานได้ การเผาไหม้จะสมบูรณ์มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ของแก๊สทั้งสองและอัตราส่วนผสมที่พอเหมาะ ถ้าแก๊สทั้งสองบริสุทธิ์และอัตราส่วนที่เหมาะสม เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ ให้ความร้อนสูงถึง 3,200 °ซ และจะไม่มีเขม่าหรือควัน ปัจจุบันงานเชื่อมโลหะด้วยวิธีนี้สามารถเชื่อมโลหะได้แทบทุกชนิด มีหลักการที่ไม่ยุ่งยาก และมีข้อดีกว่างานเชื่อมหลอมเหลวอื่น ๆ เพราะแหล่งกำเนิดความร้อนชิ้นงานที่จะเชื่อม และลวดเชื่อมแยกจากกัน ทำให้ปฎิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว

Read more

เครื่องมือและอุปกรณ์สำคัญในงานเชื่อมไฟฟ้า

เครื่องแต่งกายป้องกันอันตราย การป้องกันอันตรายของช่างเชื่อมที่สำคัญคือ การเพิ่มความต้านทานในตัวผู้เชื่อมต่อ วงจรเชื่อม ชุดแต่งกายต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนด คือ มีคุณสมบัติการเป็นฉนวนที่ดี เครื่องแต่งกายที่ใช้ประกอบด้วยถุงมือหนัง ต้องไม่มีหมุดยํ้าโลหะ ไม่มีรู ไม่เปียกชื้นขณะมีเหงื่อ รองเท้าต้องมีคุณสมบัติการเป็นฉนวน มีสภาพมั่นคง เครื่องแต่งกายอื่น เช่น เสื้อหนังและปลอกแขน ต้องมีคุณสมบัติการเป็นฉนวนที่ดี ทำจากวัสดุที่ไม่เป็นตัวนำ เสื้อผ้าที่ใช้ต้องสะอาด เสื้อผ้าที่มีเหงื่อจะเป็นตัวนำที่ดี

Read more

การทำผิวสำเร็จงานไม้

งานทำผิวสำเร็จเป็นงานสำคัญส่วนหนึ่งของงานเครื่องเรือนและก่อสร้าง ที่จะเพิ่มความน่าดูและสวยงามขึ้น ถ้าตบแต่งไม่ถูกวิธี อาจลดความน่าดูและความคงทนลงได้ ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องศึกษาคุณลักษณะของไม้ คุณลักษณะวัสดุตบแต่งและขั้นตอนการทำงานให้ชัดเจน ในทางปฏิบัติจริง ที่ข้างกระป๋องสี กระป๋องนํ้ามันผสมสี หรือกระป๋องอื่นๆ จะมีรายละเอียดกำกับเกี่ยวกับคุณสมบัติและวิธีใช้ให้ปฏิบัติตามนั้น สี (Paint) สีเป็นวัสดุช่างที่สำคัญอีกชนิดหนึ่ง มนุษย์รู้จักใช้สีมานานแล้ว มีการค้นคว้า พัฒนาเรื่องสี ทำให้สีเกิดขึ้นอีกมากมายหลายชนิด ประโยชน์ของสีนั้นมนุษย์นำมาเพื่อใช้ในการตกแต่งสิ่งก่อสร้างและสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ถึงปัจจุบันสีก็ยังมีความจำเป็นและต้องใช้อีกมาก

Read more