Intellicone อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสำหรับผู้ที่ทำงานบนท้องถนน

ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องทำงานสร้าง ซ่อมแซม หรือ ปรับปรุง ถนน เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงในการทำงานสูง เพราะอาจมีรถคันหนึ่งคันใดพุ่งเข้าชนได้ ดังนั้นแล้ว สิ่งที่จะต้องทำเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติ คือ การกั้นพื้นที่ เพื่อไม่ให้รถผ่านเข้ามาในเขตบริเวณที่มีการทำงาน การกั้นพื้นที่ที่ดีที่สุด วัตถุที่ป้องกันควรจะมีความแข็งแรงทนทาน สามารถดูดซับแรงเคลื่อนที่ของรถได้ในระดับหนึ่ง เช่น แท่งคอนกรีต หรือแผงกั้นที่ทำจากไฟเบอร์ แต่อย่างไรก็ตามบางส่วนของพื้นที่ทำงาน อาจไม่สามารถกั้นด้วยวัตถุที่แข็งแรงได้ทั้งหมด

Read more