ลิฟต์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง

ลิฟต์ที่ใช้ในงานก่อสร้างโดยทั่วไปจะเป็นงานก่อสร้างในอาคารสูงซึ่งเป็นลิฟต์ที่ใช้ในการส่งคนและวัสดุก่อสร้าง หรืออาจจะเป็นลิฟต์ที่ใช้เฉพาะส่งวัสดุเพียงอย่างเดียว เช่น ลิฟต์ที่ ใช้ในการขนส่งคอนกรีต เป็นต้น safety95 – 0018 ส่วนประกอบของลิฟต์ที่ใช้ในงานก่อสร้างจะต้องมีโครงในแนวตั้งทำหน้าที่เป็นรางในแนวดิ่งบังคับให้ห้องส่งของหรือห้องโดยสารเลื่อนขึ้นลงในแนวของโครง โครงในแนวตั้งนี้จะยึดติดกับพื้นและจะยึดติดกับตัวอาคารที่ทำการก่อสร้างด้วยเพื่อเพิ่มความแข็งแรง นอกจากโครงในแนวตั้งแล้วลิฟต์ก็จะต้องประกอบด้วยห้องโดยสารหรือห้องส่งของ โดยทั่วไปทำเป็นห้องสี่เหลี่ยมกั้นโดยรอบด้วยตะแกรงลวดตาข่ายมีประตูปิดเปิดซึ่งมีระบบล็อกด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อป้องกันการเปิดประตูในขณะลิฟต์เคลื่อนที่ โดยประตูจะเปิดได้เมื่อลิฟต์จอดสนิทเท่านั้น การยกห้องโดยสารหรือห้องส่งของขึ้นลงจะกระทำด้วยชุดกว้านที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าทำหน้าที่กว้านเคเบิลหรือลวดสลิงที่ใช้ยกห้องโดยสารหรือห้องส่งของ โดยชุดกว้านนี้จะมีระบบเบรกที่ใช้ในการหยุดลิฟต์ นอกจากนี้ก็จะมีตัวปลดเบรก ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ ถ้าลิฟต์ค้างอยู่ตอนบนก็สามารถที่จะบังคับให้ลิฟต์เคลื่อนลงด้วยนํ้าหนักของตัวเองและจะมีเบรกฉุกเฉิน

Read more

ระยะห่างต่ำสุดในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับไฟฟ้ากระแสสลับ

นที่ 21 มกราคม 2554 ได้มีการประกาศกฏกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงในราชกิจจานุเบกษา โดยหลังจากประกาศ 180 วัน กฏกระทรวงนี้จะมีผลบังคับใช้ ภายในกฏกระทรวงฉบับนี้ ที่ด้านท้าย ได้มีตารางแนบท้ายเรื่องระยะห่างในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งมีความสำคัญมากสำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับไฟฟ้า

Read more

ท่อผ้าหนีไฟฉุกเฉิน (Escape Chute)

ท่อผ้าหนีไฟฉุกเฉิน หรือ Fire Escape Chute เป็นทางหนีไฟที่ติดตั้งในอาคารสูงเพื่อใช้สำหรับหนีไฟ จากด้านบนของอาคารลงมายังด้านล่างของอาคาร ท่อผ้าหนีไฟ เหมาะกับอาคารที่มีทางเข้าออกจำกัด หรือ อาคารที่ไม่สามารถติดตั้งบันไดหนีไฟได้ และด้วยความสามารถในการลำเลียงคนลงมาจากอาคารด้านบนอย่างรวดเร็ว ท่อผ้าหนีไฟจึงเหมาะที่จะใช้งานในอาคารสูงที่มีผู้คนอยู่มากมาย เช่น โรงแรม มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล เป็นต้น ท่อผ้าหนีไฟจะทำมาจากผ้าที่มีความแข็งแรง แต่อ่อนตัว

Read more

โรคเนื้อเยื่อถูกทำลายเพราะความเย็นจัด

โรคนี้เป็นโรคชนิดชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ เนื่องจากเนื้อเยื่อของผิดหนังถูกทำลายด้วยความหนาวเย็นที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส (32 องศาF) หรือต่ำกว่านั้น เนื้อเยื่อผิวหนังบริเวณที่ถูกทำลาย เช่น แก้ม ใบหู มือ และขา ซึ่งเป็นบริเวณที่ไวต่อความรู้็สึกจะหนาวเย็นได้มาก ผิวหนังที่ถูกความหนาวเย็นจัดจะก่อให้เกิดปัญหาถึงเส้นเลือดใต้ผิวหนัง โรคเนื้อเยื่อถูกทำลายด้วยความเย็นจัดนี้ สามารถฟื้นตัวและหายได้เพียงแต่ส่วนที่ถูกทำลาย คือ เฉพาะเนื้อเยื่อและผิวหนังเท่านั้น แต่ตรงกันข้ามหากความหนาวเย็นทำลายถึงเส้นเลือดแล้ว

Read more

โหลดฟรี: ป้ายเตือน : “ระวังมีงานยกด้านบน”

เป็นป้ายความปลอดภัย ที่ใช้สำหรับเตือน ให้ผู้ปฏิบัติงาน หรือ ผู้ที่ผ่านไปยังสถานที่ทำงาน ทราบและระมัดวัง งานยกของหนัก ที่ทำอยู่ ป้ายเตือนความปลอดภัย หรือ safety sign ต่างๆ เป็นประโยชน์มากสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นสัญลักษณ์สากลที่สามารถสื่อสารกันได้ทุกภาษา ในหลักสูตรอบรมก่อนเริ่มงาน จะต้องชี้แจงเรื่องป้ายสัญลักษณ์ต่างๆให้พนักงานทราบด้วย สำหรับป้ายนี้ ก็โหลดไปใช้ได้เลยนะครับ คลิ๊กที่รูป

Read more

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับต่างๆ: หน้าที่ จป. ระดับต่างๆ

หน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป. ,safety) ระดับต่างๆ ตาม กฎกระทรวง เรื่อง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ มีดังนี้ – เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน มีหน้าที่ (๑) กํากับ ดูแล

Read more

ป้ายบังคับ สวมหมวกนิรภัย : โหลด ฟรี

เป็นป้ายบังคับที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ สื่อสารกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เข้าใจว่า เขตพื้นที่ซึ่งติดป้ายอยู่ เป็นเขตบังคับให้สวมใส่หมวกนิรภัย (ใช้กันมากในงานก่อสร้าง) ผมนำมาให้เป็นรูปภาพนะครับ สามารถคลิ๊กที่ภาพ แล้วเข้าไป save ภาพใหญ่กันได้เลย จากนั้นก็เอาไปลงใน word กันเอง

Read more

มาตรการควบคุมการใช้โทรศัพท์ ขณะขับรถ

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน ยังคงเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในประเทศไทย ปัจจุบัน พบว่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ขับขี่เกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์มือถือ ,โทรทัศน์ติดรถยนต์ หรือ ระบบ GPS นำทาง(คนขับดูแต่หน้าจอ gps ไม่ได้ดูถนน) สำหรับเรื่องโทรศัพท์ขณะขับรถ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถ ควรมีมาตรการ หรือ กฏระเบียบในการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ

Read more

บล็อก safety แห่งใหม่ รวบรวมข้อมูล ด้านความปลอดภัยสำหรับทุกท่าน

สวัสดีครับ  ขอต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม blog  Thaisafetywork.com แห่งนี้นะครับ ก่อนอื่นคงต้องขอเล่าถึงที่มาของ blog นี้ให้กับทุกท่านได้ทราบนะครับ  เรื่องมีอยู่ว่า…ผมเองมีความตั้งใจมานานแล้วครับที่จะทำเว็บไซท์ในการรวบรวมข้อมูล ความรู้ ที่ได้จากการทำงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (safety officer) เพื่อที่เก็บไว้ทบทวนเอง และไว้สำหรับเพื่อนๆหลายๆท่าน ที่จะได้นำข้อมูลไปใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว (ผมเชื่อว่าหลายท่านเป็นเหมือนผม คือ

Read more

การใส่ปลั๊กอุดหูให้ถูกต้อง

จากการสังเกตุของผม พบว่าผู้ปฏิบัติงานหลายคน สวมใส่ปลั๊กอุดหูไม่ถูกต้อง ซึ่งทำให้ปลั๊กอุดหูที่ใส่อยู่ไม่มีประโยชน์เท่าที่ควร การสวมใส่ปลั๊กอุดหูที่ถูกต้อง เมื่อใส่เสร็จแล้วจะเป็นดังภาพซ้ายมือที่ท่านเห็น คือ ปลั๊กอุดหูถูกใส่เข้าไปในช่องหูอย่างแท้จริง ส่วนภาพซ้ายเป็นภาพการสวมใส่ที่ไม่ถูกต้อง ที่นี้มาดูขั้นตอนการใส่ปลั๊กอุดหูที่ถูกต้องกันดีกว่า บีบ และ คลึง (ใช้คำนี้น่าจะเหมาะสุด) คือ เป็นขั้นตอนทำให้ปลั๊กอุดหู ให้ปลายมันแหลมๆ ให้ขนาดมันยาวๆเล็กๆ เพื่อที่จะเสียบเข้าไปในหูได้ (

Read more