Tag Archives: นั่งร้าน

นั่งร้านเคลื่อนที่ หรือ นั่งร้านล้อเลื่อน สะดวกแต่อันตราย

3 ภาพที่ท่านเห็นด้านบน เป็นภาพที่อธิบายเกี่ยวกับการใช้งานนั่งร้านล้อเลื่อนให้ปลอดภัย นั่งร้านเคลื่อนที่ หรือ นั่งร้านล้อเลื่อน เป็นนั่งร้านที่ติดล้อไว้ที่ฐานของนั่งร้าน เพื่อที่ให้ผู้ใช้งานนั่งร้านสามารถเข็นเคลื่อนย้ายได้ ทำให้ไม่ต้องติดตั้งนั่งร้านใหม่หลายๆครั้งๆ นั้งร้านล้อเลื่อนเหมาะที่จะใช้ในการทำงานที่มีความสูงไม่มากนัก รับน้ำหนักไม่มาก และต้องทำงานหลายแห่งในบริเวณเดียวกัน โดยสภาพพื้นที่ที่ใช้ควรเป็นพื้นปูนที่เรียบอยู่ในระดับเดียวกัน ไม่ลาดเอียง สำหรับกฏระเบียบในการใช้นั่งร้านล้อเลื่อน ก็ไม่ต่างกับนั่งร้านโดยทั่วไป แต่ส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็จะเกี่ยวข้องกับความสามารถในการเข็นเคลื่อนย้ายได้ ซึ่งแม้จะนำมาซึ่งความสะดวกสบายแต่ก็ส่งผลให้อันตรายกว่านั่งร้านทั่วไป ดังนั้นหากจำเป็นต้องใช้นั่งร้านเคลื่อนที่ควรเพิ่มมาตรการดังต่อไปนี้ 1. ห้ามเข็นนั่งร้านขณะที่มีบุคคลใดๆ อยู่ด้านบน 2. ห้ามเข็นนั่งร้านล้อเลื่อนข้ามสิ่งกีดขวางต่างๆ เช่น สายไฟ  ท่อน้ำ  เป็นต้น รวมถึงห้ามเข็นนั่งร้านผ่านบริเวณที่เป็นหลุม หรือพื้นที่ลาดเอียง พื้นที่ขรุขระ 3. การเข็นนั่งร้าน ห้ามมิให้ผู้เข็นนั่งร้านอยู่ด้านในของโครงนั่งร้านเด็ดขาด 4. ไม่ควรเข็นนั่งร้านเพียงลำพัง จำนวนผู้เข็นนั่งร้านควรมีความเหมาะสมกับน้ำหนักและขนาดของนั่งร้าน 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า บริเวณที่เข็นนั่งร้านไป ไม่มีสิ่งกีดขวางด้านบน เช่น สายไฟ 6.บริเวณที่เข็นนั่งร้านไป ต้องบอกให้ผู้ที่ปฏิบัติงานบรเวณนั้นหลบไปก่อน ป้องกันนั่งร้านล้มทับ 7. เมื่อเข็นนั่งร้านไปถึงบริเวณที่ทำงาน ให้ยึดคำยันนั่งร้านให้แน่นหนา และล็อกล้อนั่งร้านทุกข้าง

แบบอบรม ความปลอดภัยในการทำงานกับนั่งร้าน

อุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานโดยใช้นั่งร้าน ส่วนมากมักจะเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรง ไม่ว่าจะเป็นการตกจากที่สูง หรือการพังทลายของนั่งร้าน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้น ผู้ที่มีส่วนร่วมในการทำงานกับนั่งร้านทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตั้งนั่งร้าน ผู้ตรวจสภาพนั่งร้าน หรือ ผู้ปฏิบัติงานบนนั่งร้าน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องนั่งร้านและปฏิบัติตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัดเสมอ วันนี้ผมไปเจอไฟล์ power point สำหรับอบรมเรื่องนั่งร้าน มีทั้งหมด 25 หน้า ท่านไหนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไปให้งานได้ที่ >> ความปลอดภัยในการทำงานกับนั่งร้าน ยังไงก็ขอขอบคุณเจ้าของไฟล์มา ณ ที่นี้ด้วยละกันนะครับ จริงๆแล้วผมมีไฟล์อบรมเรื่องนั่งร้านอีกไฟล์หนึ่ง ที่ทำขึ้นมาเอง เพื่อใช้อบรมผู้ทำงานติดตั้งนั่งร้านในโครงการก่อสร้าง จะเน้นรายละเอียดเรื่องเทคนิคมากกว่าไฟล์อบรมการใช้งานนั่งร้าน แต่ไฟล์ดังกล่าวอยู่ในคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง ยังไงถ้ามีโอกาสจะนำมาลงให้ดาวน์โหลดนะครับ

เมื่อไม่มีบันไดและนั่งร้าน ก็เกาะขึ้นไปกับตะขอเครนซะเลย

ผมเจอภาพนี้ในกูเกิลครับ เป็นภาพชายคนนึงซึ่งต้องการขึ้นไปทำงานบนที่สูง แต่ไม่มีบันได เขาจึงใช้วิธีให้เครนยกขึ้นไป โดยใช้ขาข้างหนึ่งเหยียบที่ซอฟท์สลิงซึ่งเกี่ยวกับตะขอยกของเครน ส่วนมือก็จับที่ตะขอเครน โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันการตกหล่นใดๆทั้งสิ้น ภาพนี้ไม่ใช่คนไทยแน่นอน และดูจากป้ายแล้วก็คงจะพอรู้ว่าเป็นประเทศทางแถบไหน ซึ่งในแต่ประเทศกฏหมายและระเบียบต่างๆก็จะแตกต่างกันออกไป บางทีในประเทศของชายคนนี้การกระทำแบบนี้อาจจะเป็นเรื่องปกติ สำหรับประเทศไทยเรามีกฏหมายความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งเขียนครอบคลุมเรื่องการทำงานบนที่สูงอยู่แล้ว และยิ่งถ้าเป็นงานก่อสร้างในนิคมอุตสาหกรรมก็จะยิ่งเข้มงวดมากขึ้น(โดยเฉพาะถ้าเป็นงานของชาวต่างชาติ) จากตัวอย่างในภาพเป็นการกระทำที่มีความเสี่ยงสูงมากที่จะเกิดอุบัติเหตุรุนแรง และคิดว่าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกคนคงไม่สามารถยอมให้มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน การขึ้นไปทำงานบนที่สูงที่ถูกต้องควรใช้บันไดหรือนั่งร้าน (ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน และระดับความสูง) แต่ถ้าบันได และนั่งร้านไม่สามารถเข้าถึงได้ จำเป็นที่จะต้องใช้เครนยกผู้ปฏิบัติงานขึ้นไป ก็จะต้องใช้กระเช้าบรรทุกแล้วให้เครนยกขึ้นไป ซึ่งก่อนที่จะนำกระเช้ามาใช้งานได้ ก็ต้องผ่านการตรวจสอบและการทดสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ขึ้นไปทำงานปลอดภัย และผู้ปฏิบัติงานทุกคนก็จะต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดด้วยทุกคน

ตัวอย่าง ป้ายตรวจสภาพนั่งร้าน สีเขียว

ในการตรวจสภาพนั่งร้านโดยทั่วไปแล้ว เราจะใช้ป้ายสัญลักษณ์ 3 ป้าย (3 สึ) บ่งบอกถึงสถานะของนั่งร้านว่าอยู่ในสภาพใด ป้ายเหลือง (tag เหลือง) ใช้ติดที่นั่งร้าน เพื่อบอกสถานะของนั่งร้านว่า เป็นนั่งร้านที่มีสภาพไม่สมบูรณ์(อยู่ระหว่างติดตั้ง หรือ รื้อถอน) ห้ามใช้งานโดยเด็ดขาด โดยจะสามารถทำงานได้เฉพาะชุดติดตั้งนั่งร้านเท่านั้น ป้ายแดง (tag แดง) จะใช้ติดที่นั่งร้าน เพื่อบ่งบอกสถานะของนั่งร้านให้ทราบว่าว่า เป็นนั่งร้านที่อันตราย ห้ามทุกคนใช้งานโดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้รับผิดชอบโดยเด็ดขาด หากต้องการรื้อถอน หรือ แก้ไข ส่วนที่จะนำมาให้ดูเป็นตัวอย่างวันนี้ คือป้ายสีเขียว (tag เขียว) ใช้ติดเพื่อบอกสถานะของนั่งร้านว่า เป็นนั่งร้านที่มีสภาพสมบูรณ์สามารถใช้งานได้ ในป้ายเขียวนี้ ก็จะระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ 1.สถานที่ของนั่งร้านที่ติดตั้ง 2. หมายเลขอ้างอิง ของนั่งร้าน 3. วันที่ติดตั้งนั่งร้านเสร็จ 4. ผู้ขออนุญาตติดตั้งนั่งร้าน (เพื่อความปลอดภัยในการติดตั้งนั่งร้าน ผู้ติดตั้งนั่งร้านจะต้องเป็นทีมงานติดตั้งนั่งร้านโดยเฉพาะ ดังนั้นถ้าฝ่ายปฏิบัติงานฝ่ายไหนต้องการนั่งร้าน จะต้องทำการแจ้งขอติดตั้งนั่งร้านไปที่ชุดติดตั้งนั่งร้าน เพื่อให้ทึมงานติดตั้งนั่งร้านมาติดตั้งให้) 5. ลายเซ็นต์ผู้ควบคุมการติดตั้งนั่งร้าน และหัวหน้างานชุดติดตั้งนั่งร้านที่ถูกกำหนดให้รับผิดชอบ (ควรให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานร่วมเซ็นต์อนุมัติด้วย หลังจากการตรวจสอบนั่งร้านร่วมกัน) 6. ความสามารถในการรับน้ำหนักของนั่งร้าน… Read More »