Tag Archives: อพยพหนีไฟ

โปสเตอร์ขั้นตอนอพยพหนีไฟ ตามแผนฉุกเฉิน

ท่านใดต้องการโหลด ให้คลิ๊กที่ภาพข้างบน แล้วไปโหลดภาพใหญ่ในเว็บบอร์ดได้เลยนะครับ เป็นโปสเตอร์ที่บอกถึงขั้นตอนในการอพยพหนีไฟตามแผนที่วางไว้ โดยในโปสเตอร์ได้สรุปประเด็นให้สั้นที่สุด เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจได้ง่ายๆ ดังนี้ 1. เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัย ให้หยุดทำงานทันที 2. ห้ามใช้ลิฟท์เด็ดขาด เพราะไฟไหม้จะทำใ้หระบบไฟฟ้าใช้การไม่ได้ ส่งผลให่้ผู้หนีไฟติดอยู่ในลิฟท์ 3. ไปยังจุดรวมพล ตามเส้นทางฉุกเฉินที่กำหนดไว้ 4. ในการอพยพไปยังจุดรวมพล ให้ใช้บันไดหนีไฟ หรือทางออกหนีไฟ ในภาวะการณ์ฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ บ่อยครั้งที่ทำให้ผู้อยู่ในเหตุการณ์ตระหนกตกใจจนควบคุมตัวเองไม่ได้ การฝึกซ้อมดับเพลิงและแผนอพยพ เป็นประจำทุกปี ตามที่กฏหมายระบุไว้ จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนในการอพยพที่ถูกต้อง เพื่อให้ไม่เกิดการสูญเสียในกรณีฉุกเฉิน